Αρχές Υποστήριξης Ατόμων με Νοητικές και Ψυχικές Αναπηρίες στην Υγεία, την Εκπαίδευση και την Εργασία

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Μονάδες ECVET: 11,5

Προθεσμία αιτήσεων: 11/10/21

Έναρξη μαθημάτων: 01/11/21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για πρώτη φορά το πρωτοποριακό πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης με τίτλο "Αρχές Υποστήριξης ατόμων με νοητικές και ψυχικές αναπηρίες στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία".

      Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τα διαφορετικά πλαίσια και τις αρχές υποστήριξης  των ατόμων με νοητικές και ψυχιατρικές αναπηρίες στους βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις ενότητες του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με το θεσμικό/νομοθετικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και με τις υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπροσθέτως, θα μάθουν να αναγνωρίζουν τις νοητικές αναπηρίες και τη συμπτωματολογία τους και θα έρθουν σε επαφή με τις ψυχιατρικές διαταραχές και τις αντίστοιχες συμβουλευτικές προσεγγίσεις, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες και θα τους καταστήσουν δημιουργικούς και ενεργούς πολίτες. Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στις σύγχρονες δομές και ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων με νοητικές και ψυχικές δυσκολίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις μεγάλες διδακτικές ενότητες:

  1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

  2. Ψυχική Υγεία

  3. Επανένταξη ατόμων με νοητικές και ψυχιατρικές αναπηρίες

   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας και φροντίδας ασθενών, δασκάλους και εκπαιδευτικούς με ή χωρίς εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Εργοθεραπευτές και βοηθούς εργοθεραπευτών, Συνοδούς-Εμψυχωτές ατόμων με αναπηρία, Αποφοίτους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, Φροντιστές σε δομές ψυχικής υγείας, στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων δομών ψυχικής υγείας.

     Πρόκειται για ταχύρυθμο πρόγραμμα 3 μηνών το οποίο απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης αναγνωρισμένο σε Ελλάδα και Εξωτερικό με 11.5 Πιστωτικές Μονάδες ECVET.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρική  Σχολή  Αθηνών
Μικράς  Ασίας  75, 11527  Γουδή,  Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας : +30 6978608598 / +30 6934207069

Thanks for submitting!